In 2000 zochten twee clubs toenadering tot elkaar en vormden samen Helderhoek.

Enerzijds had je Hoek’82, gesticht in 1982, spelende ten zuiden van de luchthaven en in het noorden had je Helder Sport, gesticht in 1974 en beiden aangesloten bij het KVV, het vroegere “Katholiek”. Van bij het begin was het duidelijk dat dit een match made in heaven was. Overburen, gelijkgestemd, groeiend, dynamisch, zowat alles maakte dat een fusie snel beklonken was en ook werkte. Beide clubs hadden zelfstandig ook al hun sporen verdiend: meermaals kampioen, meermaals organisator van de KVV-bekerfinales, enz.

Ook de Chalet van Helderhoek was een begrip. Zelf gebouwd met eigen mensen en middelen en zonder meer de meest gezellige binnen het verbond. Spijtig genoeg hebben we er afscheid van moeten nemen. Ver moesten we niet gaan want de stad Mortsel was al een tijdje een sportcomplex aan het bouwen waar we sinds het seizoen 2019/2020 verder aan onze toekomst kunnen werken.

De reden waarom twee clubs elkaar vonden en onder de naam Helderhoek verder gingen, zegt veel over de gezamenlijke beleidspunten die beide clubs hadden en die de basis vormden van de fusie.

We bieden een omgeving aan waar recreatieve sporters met een gezonde competitiegeest op een verantwoorde wijze hun hobby kunnen beleven en dat met respect voor iedereen en alles: clubleden, bezoekers, scheidsrechters, terreinen, kantine, kleedkamers, enzovoort. We geven onze leden de kansen zich verder te bekwamen via extra opleidingen die intern of extern georganiseerd worden. We zoeken extra trainers om nog meer jonge sporters te kunnen motiveren.

Clubevenementen zijn er om elkaar nog beter te leren kennen en waarderen. Dan zijn helpende handen ook steeds welkom. Even opsommen wat er allemaal op de agenda staat of komt: initiatiedagen, partnerdag, feestmarkt, tapmomenten, Fair Play Cup, jeugdtornooi, bekeravond, voetbalkamp, uitstappen, klusdagen, …

Via de politiek en belangengroepen willen we ook nauwer samenwerken met de overkoepelende structuren zodat Helderhoek nog meer op de kaart staat. Als men denkt aan sporten in Mortsel moet automatisch de naam Helderhoek zeker vallen.

U merkt dat onze missie groot is en dat ze enkel kan slagen met uw medewerking en die van al onze leden. U doet toch zeker mee?

Sporthaven - Kantine HH